Krzyz_strona glowna

Essenceizm to kompleksowa analiza zjawisk dotyczących rzeczywistości poza czasem i przestrzenią prowadząca do odkrycia w niej Pierwszej Przyczyny.

Ta strona prezentuje niezwykle istotne tematy dotyczące istnienia Pierwszej Przyczyny wszechświata. Wiedza tutaj zamieszczona nie powstała w wyniku jakichś wizji czy objawień. Jej treść jest rezultatem logicznej analizy obecnej wiedzy o wszechświecie w świetle najnowszej osiągnięć naukowych, ze szczególnych uwzględnieniem informacji, które dostarczyła zarówno astrofizyka teoretyczna jak i fizyka kwantowa. Oczywiście znajdują się tu tylko najważniejsze wnioski z osiągnięć tych nauk. Tematy tu zebrane próbują w wielkim skrócie odpowiedzieć na aktualne pytania dotyczące tożsamości Pierwszej Przyczyny oraz istnienia rzeczywistości poza czasem i przestrzenią nazywaną popularnie światem duchowym. Pojawią się też zapewne kolejne pytania o przymioty tej Pierwszej Przyczyny nazywanej w tym opracowaniu Bytem Pierwoistnym. Niektórych będzie interesowała również odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek wobec Bytu Pierwoistnego. Podejmę zatem próbę odpowiedzenia na wszystkie te pytania.

Poniżej podaję spis wszystkich tematów na tej stronie!

(Krótka notatka o mnie - autorze tej strony - znajduje się na końcu tego spisu treści).

(naciśniecie niebieskiego linku wyświetla treść każdego tematu)

 

Wprowadzenie

Istota wszechrzeczy - Essenceizm

 

Kim jest Bóg

0. Wprowadzenie - Kim jest Bóg?

 

1. Jaki jest Bóg?

 

2. Gdzie znajduje się Bóg?

 

3. Jak wyobrazić sobie Boga?

 

4. Pierwsza Przyczyna

 

5. Stwórca - Byt Pierwoistny

 

6. Wszechmoc Boga - Energia Pierwszej Przyczyny

 

6. Wszechświat “tkwi” w Bycie Pierwoistnym

 

7. Doskonałość Boga

 

8. Bóg - Absolutne Dobro

 

Zaproszenie do essenceizmu

0. Koncepcja essenceizmu

 

1. Początek essenceizmu

 

2. Narzędzia czyli instrumenty badawcze essenceizmu

 

3. Zasady ogólne sytemu

 

4. Essenceizm – Założenia i tezy

 

5. Cele essenceizmu

 

Essenceizm - opis systemu

0. Essenceizm – Czym jest?

 

1.  Essenceizm - czym nie jest

 

2. Essenceizm – Gdzie teraz żyjemy?

 

3. Essenceizm - Moja analiza rzeczywistości

 

4. Essenceizm – Wizja wszechrzeczy

 

5. Essenceizm – Czasoprzestrzeń i to poza nią

 

6. Essenceizm – osobliwości i konieczności

 

7. Essenceizm – Prawa i Zasady

 

8. Zrozumienie miejsca istnienia Boga

 

Nauka i Bóg:

0. Wprowadzenie - Nauka i Bóg

 

1. Między nauką a religią

 

2. Poza czasem i przestrzenią

 

3. Jak powstał wszechświat

 

4. Początek ludzkości

 

5. Biblia dla dociekliwych

 

6. Pełna wizja rzeczywistości

 

7. Cuda są czy nie?

 

8. Rozum, wiedza i wiara

 

9. Logiczna analiza rzeczywistości

 

Analiza rzeczywistości

0. Wprowadzenie - Inna rzeczywistość obok naszej

 

1. Krótka analiza historii naszego świata

 

2. Religijna analiza rzeczywistości

 

3. Świat duchowy

 

4. Byty duchowe

 

5. Człowiek wobec Boga

 

6. Za kulisami historii ludzkości

 

7. Czyżby nie było Boga wśród nas?

 

8. Opatrzność Boża a Zbawienie

 

9. Czy cel Stwórcy został osiągnięty?

 

10. Prawdziwy Bóg nie zna zła

 

Filozofia:

0. Essenceizm a filozofia

 

1. Essenceizm – ontologia – teoria bytu

 

2. Essenceizm – epistemologia – teoria poznania

 

3. Essenceizm – aksjologia – teoria wartości

 

4. Essenceizm – etyka – teoria moralności

 

5. Essenceizm – antropologia essenceizmu – teoria pochodzenia człowieka

 

6. Essenceizm – metodologia – teoria sposobu zdobywania wiedzy

 

7. Essenceizm  wobec idealizmu i materializmu

 

Zakończenie

Kontakt:

Bezpośredni kontakt emailowy: janusz.m@istota.net 

lub telefoniczny: kom. +48 696 027 040 - Janusz Mazur

Autor

Rozpoczynam opis moich poszukiwań Pierwszej Przyczyny, poszukiwań korzeni wszechświata i samego człowieka. Nie chcę, aby było to dzieło religijne, ale badawczo-naukowe na poziomie człowieka myślącego logicznie i wyciągającego logiczne wnioski. To cechy badacza: logiczne myślenie i wyciąganie logicznych wniosków. Dlatego nie wstydzę się nazwać mojej pracy badawczo-naukową. Gdy pojawią się wątki religijne, będę miał do nich również dystans badawczo-naukowy. Dopiero po wyczerpaniu całej znanej mi wiedzy naukowej i zakończeniu logicznej argumentacji dodam argumenty uczuciowe, bo nawet najbardziej skrupulatny badacz nie jest tylko bezduszną maszyną.

 

Większość swojego życia spędziłem na rozwiązywaniu różnych problemów. Robiłem to jako student, a potem także jako zwykły pracownik, inżynier, biznesman i naukowiec. Robiłem to dlatego, że pomimo zaangażowania w zwykle, codzienne życie, nie dawały mi spokoju pytania egzystencjalne, typu skąd się wziąłem, co się stanie po mojej śmierci oraz czy istnieje jakaś Pierwsza Przyczyna tego wszystkiego.

 

Dlatego sporo czasu w dorosłym życiu poświęciłem na uczestniczeniu w działalności różnych wyznań religijnych. Zaczęło się to od kilkudziesięcioletniej przyjaźni, jeszcze z okresu studenckiego, ze znanym katolickim księdzem-poetą. Potem przyszedł czas na krótkotrwałe zaangażowanie się w różne mniejsze wyznania chrześcijańskie. W czasie studiów podyplomowych spędziłem ponad trzy lata na Dalekim Wschodzie, w czasie których w praktyce poznałem główne religie tamtej części świata. Wreszcie wiele lat poświęciłem na duży światowy ruch religijny, w którym stałem się misjonarzem i z którym objechałem kawał świata. Jako biznesman wielokrotnie miałem możliwość odwiedzić Stany Zjednoczone, kraje afrykańskie i Izrael, gdzie również zebrałem dużą wiedzę na interesujące mnie tematy dzięki spotkaniom zwłaściwymi ludźmi. Gdy poznałem już mechanizm działania kościołów, grup wyznaniowych, a nawet sekt, postanowiłem podejść do zjawisk religijnych jak naukowiec. Ta ostatnia aktywność zajęła mi ponad dziesięć lat pracy i nadal trwa.

 

Podsumowując „religijną” część mojego życia, muszę twierdzić, że najpierw byłem wierzącym, a potem przestałem nim być. Wówczas postanowiłem przyjąć wobec religii dystans niezależnego badacza. Uzbrojony w obiektywną wiedzę, szczególnie z dziedziny fizyki, zacząłem szukać Boga. Robiłem to i robię nadal bez uprzedzeń, bez obciążania się jakąkolwiek tradycją, bez słuchania kazań duchownych z różnych wyznań, a także bez traktowania Biblii, Koranu i innych tego typu ksiąg jak bezdyskusyjną prawdę objawioną. Te księgi potraktowałem jako źródła konsultacyjne, jako jedne z dokumentów, które trzeba wziąć pod uwagę, badając zjawiska teologiczne.

 

Już na początku pozazdrościłem większości naukowców, że mają konkretne metody badawcze, narzędzia, programy i systemy analityczne. Oni bowiem mieli swoje mikroskopy, pracownie chemiczne, zderzacze hadronów i radioteleskopy. Tymczasem ja nie miałem na razie żadnych takich narzędzi, bowiem obiektem moim badań był Bóg, świat duchowy i byty niematerialne. Do swoich badań miałem tylko logiczne rozumowanie i świadectwa innych ludzi, którzy przeżyli różne doświadczenia duchowe, a którzy potem, gdy je na swój sposób zrozumieli, opisali.

 

Postanowiłem jednak skorzystać z doświadczeń innych naukowców, którzy, gdy nie mogli lepiej poznać obiektów swoich badań, to tworzyli sobie nowe narzędzia, nawet za cenę ogromnych nakładów. Tak było na przykład z Wielkim Zderzaczem Hadronów w Szwajcarii lub z Teleskopem Hubble’a. Nie chciałem zatem, aby jedynym moim narzędziem pozostała moja głowa, więc stworzyłem „wirtualne” narzędzia i logiczne ciągi rozumowania służące mi do badania zjawisk, z którymi od początku boryka się ludzkość. Tak powstał mój system analityczny o nazwie essenceizm (essenceism – w wersji angielskiej). 

 

Głównym obiektem moich badań był, jest i będzie Bóg. Chcę wiedzieć, kim On jest, gdzie się znajduje i jak działa. To jest treścią większej części mojego opracowania.

 

Rozpoczynam więc z Wami ciekawą przygodę dotyczącą nowych poszukiwań Pierwszej Przyczyny, czyli odkrywania korzeni wszechświata. Przeczytajcie te teksty, aby wiedzieć więcej o Bogu, o sobie, a szczególnie o swojej wiecznej przyszłości…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

Essenceizm ma odpowiedzieć na główne pytania: Kim jest Bóg?; Jaki On jest? oraz Gdzie On się znajduje? - to ostatnie pytanie jest mottem tej strony.