Essenceizm to kompleksowa analiza zjawisk dotyczących

rzeczywistości poza czasem i przestrzenią oraz możliwości

istnienia Pierwszej Przyczyny

 

To jest strona prezentująca niezwykle istotne tematy dotyczące istnienia Pierwszej Przyczyny wszechrzeczy. Wiedza tutaj zamieszczona nie powstała w wyniku jakichś wizji czy objawień. Jej treść jest rezultatem logicznej analizy obecnej wiedzy o wszechświecie w świetle najnowszej osiągnięć naukowych, ze szczególnych uwzględnieniem informacji, które dostarczyła zarówno astrofizyka teoretyczna jak i fizyka kwantowa. Oczywiście znajdują się tu tylko najważniejsze wnioski z osiągnięć tych nauk. Tematy tu zebrane próbują w wielkim skrócie odpowiedzieć na aktualne pytania dotyczące tożsamości Pierwszej Przyczyny oraz istnienia rzeczywistości poza czasem i przestrzenią, którą popularnie nazywa się światem duchowym. Pojawią się też zapewne kolejne pytania o istnienie wieczności w człowieka i o jego przyszłość po zakończeniu życia w świecie fizycznym. Niektórych będzie interesowało również pytanie o koniec świata. Podejmę zatem próbę odpowiedzenia na wszystkie te pytania.

.

(naciśniecie niebieskiego linku wyświetla treść każdego tematu)

 

Wprowadzenie

Istota wszechrzeczy - Essenceizm

 

Pierwsza Przyczyna - Kim jest Bóg

 

1. Gdzie znajduje się Bóg?

 

2. Pierwsza Przyczyna

 

3. Byt Pierwoistny

 

4. Stwórca

 

5. Jak wyobrazić sobie Boga?

 

6. Doskonałość Boga

 

7. Praenergia - Energia Pierwszej Przyczyny

 

5. Człowiek wobec Boga

 

 

Zaproszenie do essenceizmu

 

1. Początek essenceizmu

 

2. Narzędzia essenceizmu

 

3.  Rozwój essenceizmu

 

Zasady essenceizmu:

 

1.  Moja analiza rzeczywistości

 

2.  Czym nie jest essenceizm?

 

3. Essenceizm – osobliwości i konieczności

 

 

Essenceizm - czym jest?

 

0. Essenceizm – gdzie teraz żyjemy?

 

1. Essenceizm – Czym jest?

 

2. Essenceizm – Wizja wszechrzeczy

 

3. Essenceizm – założenia i tezy

 

4. Essenceizm – Prawa i Zasady

 

5. Essenceizm – czasoprzestrzeń i to poza nią

 

6. Essenceizm – poza czasem i przestrzenią

 

7. Essenceizm - Świat duchowy

 

 

Nauka i religia:

 

1. Essenceizm – Wielki Wybuch

 

2. Krótka historia naszego świata

 

3. Miejsce Boga według essenceizmu

4

. Dlaczego nie możemy znaleźć Boga?

 

 

Filozofia:

 

1. Essenceizm – ontologia – teoria bytu

 

2. Essenceizm – epistemologia – teoria poznania

 

3. Essenceizm – aksjologia – teoria wartości

 

4. Essenceizm – etyka – teoria moralności

 

5. Essenceizm – antropologia essenceizmu – teoria powstania człowieka

 

6. Essenceizm – metodologia – teoria sposobu zdobywania wiedzy

 

7. Essenceizm – idealizm i materializm – przeciwieństwa?

 

Kontakt:

Bezpośredni kontakt emailowy: janusz.m@istota.net 

lub telefoniczny: kom. +48 696 027 040.

Image_0

Rozpoczynam opis moich poszukiwań Pierwszej Przyczyny, poszukiwań korzeni wszechświata i samego człowieka. Nie chcę, aby było to dzieło religijne, ale badawczo-naukowe na poziomie człowieka myślącego logicznie i wyciągającego logiczne wnioski. To cechy badacza: logiczne myślenie i wyciąganie logicznych wniosków. Mój poziom wiedzy naukowej nie ma charakteru akademickiego. Jest to raczej poziom pilnego studenta nauk przyrodniczych, a szczególnie fizyki. Dlatego nie wstydzę się nazwać mojej pracy badawczo-naukową. Gdy pojawią się wątki religijne, będę miał do nich również dystans badawczo-naukowy. Dopiero po wyczerpaniu całej znanej mi wiedzy naukowej i zakończeniu logicznej argumentacji dodam argumenty uczuciowe, bo nawet najbardziej skrupulatny badacz nie jest tylko bezduszną maszyną.

Nie utożsamiam się z żadną istniejącą religią, kościołem czy wyznaniem. Moje poglądy religijne wynikają przede wszystkim z poszukiwań uniwersalnej prawdy w wierzeniach religijnych. W tym opracowaniu korzystam często z mojego doświadczenia życiowego, z moich przemyśleń i ze  skupienia się nad problemami ludzi wokół mnie. Z tych wszystkich przeżyć duchowych wyciągałem logiczne wnioski  i robiłem z nich notatki przez wiele lat. Teraz prezentuję owoce mojej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?