Poniżej podaję spis wszystkich tematów na tej stronie!

To jest strona prezentująca niezwykle istotne tematy dotyczące istnienia Pierwszej Przyczyny wszechrzeczy. Wiedza tutaj zamieszczona nie powstała w wyniku jakichś wizji czy objawień. Jej treść jest rezultatem logicznej analizy obecnej wiedzy o wszechświecie w świetle najnowszej osiągnięć naukowych, ze szczególnych uwzględnieniem informacji, które dostarczyła zarówno astrofizyka teoretyczna jak i fizyka kwantowa. Oczywiście znajdują się tu tylko najważniejsze wnioski z osiągnięć tych nauk. Tematy tu zebrane próbują w wielkim skrócie odpowiedzieć na aktualne pytania dotyczące tożsamości Pierwszej Przyczyny oraz istnienia rzeczywistości poza czasem i przestrzenią nazywaną popularnie światem duchowym. Pojawią się też zapewne kolejne pytania o przymioty tej Pierwszej Przyczyny nazywanej w tym opracowaniu Bytem Pierwoistnym. Niektórych będzie interesowała również odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek. Podejmę zatem próbę odpowiedzenia na wszystkie te pytania.

Essenceizm to kompleksowa analiza zjawisk dotyczących rzeczywistości poza czasem i przestrzenią prowadząca do odkrycia w niej Pierwszej Przyczyny.

(Krótka notatka o mnie - autorze tej strony - znajduje się na końcu tego spisu treści).

(naciśniecie niebieskiego linku wyświetla treść każdego tematu)

 

Wprowadzenie

Istota wszechrzeczy - Essenceizm

 

 

Jaki jest Bóg

 

0. Wprowadzenie - Jaki jest Bóg?

 

1. Kim jest Bóg?

 

2. Gdzie znajduje się Bóg?

 

3. Pierwsza Przyczyna

 

3. Byt Pierwoistny

 

5. Stwórca

 

6. Jak wyobrazić sobie Boga?

 

7. Doskonałość Boga

 

8. Praenergia - Energia Pierwszej Przyczyny

 

9. Człowiek wobec Boga

 

 

Zaproszenie do essenceizmu

 

0. Koncepcja essenceizmu

 

1. Początek essenceizmu

 

2. Narzędzia czyli instrumenty badawcze essenceizmu

 

3. Jak powstał wszechświat?

 

4.  Rozwój essenceizmu

 

 

Zasady essenceizmu:

 

0. Wprowadzenie - zasady sytemu

 

1.  Moja analiza rzeczywistości

 

2.  Czym nie jest essenceizm

 

3. Essenceizm – osobliwości i konieczności

 

 

Essenceizm

 

0. Essenceizm – Czym jest?

 

1. Essenceizm – Gdzie teraz żyjemy?

 

2. Essenceizm – Wizja wszechrzeczy

 

3. Essenceizm – Założenia i tezy

 

4. Essenceizm – Prawa i Zasady

 

5. Essenceizm – Czasoprzestrzeń i to poza nią

 

 

Analiza rzeczywistości

 

0. Wprowadzenie - Inna rzeczywistość obok naszej

 

1. Poza czasem i przestrzenią

 

2. Świat duchowy

 

3. Byty duchowe

 

4. Krótka analiza historii naszego świata

 

5. Logiczna analiza rzeczywistości

 

6. Religijna analiza rzeczywistości

 

7. Przyszłościowa analiza rzeczywistości

 

8. Dlaczego nie możemy znaleźć Boga?

 

 

Nauka i Bóg:

 

0. Wprowadzenie - Nauka i Bóg

 

1. Między nauką a religią

 

2. Wielki Wybuch

 

3. Początek ludzkości

 

4. Zrozumienie miejsca istnienia Boga

 

5. Za kulisami historii ludzkości

 

6. Biblia dla dociekliwych

 

7. Cuda są czy nie?

 

8. Rozum, wiedza i wiara

 

 

Filozofia:

 

0. Essenceizm a filozofia

 

1. Essenceizm – ontologia – teoria bytu

 

2. Essenceizm – epistemologia – teoria poznania

 

3. Essenceizm – aksjologia – teoria wartości

 

4. Essenceizm – etyka – teoria moralności

 

5. Essenceizm – antropologia essenceizmu – teoria pochodzenia człowieka

 

6. Essenceizm – metodologia – teoria sposobu zdobywania wiedzy

 

7. Essenceizm – idealizm i materializm – przeciwieństwa?

 

 

Zakończenie

 

Kontakt:

Bezpośredni kontakt emailowy: janusz.m@istota.net 

lub telefoniczny: kom. +48 696 027 040 - Janusz Mazur

Autor

Rozpoczynam opis moich poszukiwań Pierwszej Przyczyny, poszukiwań korzeni wszechświata i samego człowieka. Nie chcę, aby było to dzieło religijne, ale badawczo-naukowe na poziomie człowieka myślącego logicznie i wyciągającego logiczne wnioski. To cechy badacza: logiczne myślenie i wyciąganie logicznych wniosków. Dlatego nie wstydzę się nazwać mojej pracy badawczo-naukową. Gdy pojawią się wątki religijne, będę miał do nich również dystans badawczo-naukowy. Dopiero po wyczerpaniu całej znanej mi wiedzy naukowej i zakończeniu logicznej argumentacji dodam argumenty uczuciowe, bo nawet najbardziej skrupulatny badacz nie jest tylko bezduszną maszyną.

 

Większość swojego życia spędziłem na rozwiązywaniu różnych problemów. Robiłem to jako student, a potem także jako zwykły pracownik, inżynier, biznesman i naukowiec. Robiłem to dlatego, że pomimo zaangażowania w zwykle, codzienne życie, nie dawały mi spokoju pytania egzystencjalne, typu skąd się wziąłem, co się stanie po mojej śmierci oraz czy istnieje jakaś Pierwsza Przyczyna tego wszystkiego.

 

Dlatego sporo czasu w dorosłym życiu poświęciłem na uczestniczeniu w działalności różnych wyznań religijnych. Zaczęło się to od kilkudziesięcioletniej przyjaźni, jeszcze z okresu studenckiego, ze znanym katolickim księdzem-poetą. Potem przyszedł czas na krótkotrwałe zaangażowanie się w różne mniejsze wyznania chrześcijańskie. W czasie studiów podyplomowych spędziłem ponad trzy lata na Dalekim Wschodzie, w czasie których w praktyce poznałem główne religie tamtej części świata. Wreszcie wiele lat poświęciłem na duży światowy ruch religijny, w którym stałem się misjonarzem i z którym objechałem kawał świata. Jako biznesman wielokrotnie miałem możliwość odwiedzić Stany Zjednoczone, kraje afrykańskie i Izrael, gdzie również zebrałem dużą wiedzę na interesujące mnie tematy. Gdy poznałem już mechanizm działania kościołów, grup wyznaniowych, a nawet sekt, postanowiłem podejść do zjawisk religijnych jak naukowiec. Ta ostatnia aktywność zajęła mi ponad dziesięć lat pracy i nadal trwa.

 

Już na początku pozazdrościłem większości naukowców, że mają konkretne metody badawcze, narzędzia, programy i systemy analityczne. Oni bowiem mieli swoje mikroskopy, pracownie chemiczne, zderzacze hadronów i radioteleskopy. Tymczasem ja nie miałem na razie żadnych takich narzędzi, bowiem obiektem moim badań był Bóg, świat duchowy i byty niematerialne. Do swoich badań miałem tylko logiczne rozumowanie i świadectwa innych ludzi, którzy przeżyli różne doświadczenia duchowe, a potem, gdy je na swój sposób zrozumieli, opisali je.

 

Postanowiłem jednak skorzystać z doświadczeń innych naukowców, którzy, gdy nie mogli lepiej poznać obiektów swoich badań, to tworzyli sobie nowe narzędzia, nawet za cenę ogromnych nakładów. Tak było na przykład z Wielkim Zderzaczem Hadronów w Szwajcarii lub z Teleskopem Hubble’a. Nie chciałem zatem, aby jedynym moim narzędziem pozostała moja głowa, więc stworzyłem „wirtualne” narzędzia i logiczne ciągi rozumowania służące mi do badania zjawisk, z którymi od początku boryka się ludzkość. Tak powstał mój system analityczny o nazwie essenceizm (essenceism – w wersji angielskiej). 

 

Głównym obiektem moich badań był, jest i będzie Bóg. Chcę wiedzieć, kim On jest, gdzie się znajduje i jak działa. To jest treścią większej części mojego opracowania.

 

Rozpoczynam więc z Wami ciekawą przygodę dotyczącą nowych poszukiwań Pierwszej Przyczyny, czyli odkrywania korzeni wszechświata. Przeczytajcie te teksty, aby wiedzieć więcej o Bogu, o sobie, a szczególnie o swojej wiecznej przyszłości…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?