Czasoprzestrzeń a sfera poza czasem i przestrzenią

 

big-bang_2c_czasoprzestrzen i co poza

 

Zdefiniowanie czasoprzestrzeni pośrednio umożliwiło zdefiniowanie sfery poza czasem i przestrzenią.

Mianowicie czasoprzestrzeń, pokrywająca się z istnieniem wszechświata, ma swój początek w formie Wielkiego Wybuchu, który na rysunku pokazany jest poglądowo po lewej stronie struktury wszechświata. Stan obecny mamy po 13,8 mln lat po prawej stronie rysunku.

 

Ten wszechświat zaistniał zatem w pewnym momencie jako przekształcenie nieokreślonej fizycznie praenergii zgodnie z istniejącymi zasadami wywodzącymi się ze sfery istnienia poza czasoprzestrzenią. Umożliwiło to wyjście ze stanu niewyobrażalnie wysokiej temperatury pierwoistnego stanu praenergii i rozpoczęcie właściwego początku wszechświata.

 

Całe to ukształtowane zjawisko jest jakby otoczone sferą poza czasem i przestrzenią, wyobrażane na powyższym rysunku jako czarne tło dla istniejącego materialnie wszechświata.

 

Uświadamia nam to istnienie nieograniczonej, nieskończonej i wiecznej sfery. To poszukiwana przez nas sfera źródłowa wobec materialnego wszechświata, którą kojarzymy z Pierwszą Przyczyną jako Stwórcy zobrazowanego powyżej wszechświata. Tak powstało moje podstawowe twierdzenie, że Bóg, który jest Pierwszą Przyczyna wszechrzeczy, jest bezpośrednio obecny w sferze poza czasem i przestrzenią, a tylko pośrednio, poprzez Swoje prawa i zasady oraz praenergię, w naszej czasoprzestrzeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?