Gdzie teraz żyjemy?

big-bang_2c_poczatek i teraz

Jest to graficzne wyobrażenie wszechświata jako struktury istniejącej w pewnym otoczeniu. W tej strukturze, utożsamianej z czasoprzestrzenią, istnieją wszystkie znane nam formy materialne i energetyczne (na przykład ciemna energia, ciemna materia czy cząstki elementarne) oraz wszystkie prawa nauk przyrodniczych.

 

Ta struktura pojawiła się w pewnym momencie, jakby znikąd. Ten moment nazwano Wielkim Wybuchem. Nie było to jednak zjawisko znanej nam eksplozji  powstającej w czasoprzestrzeni. Bardziej nazwał bym to zjawisko implozją (odwrotnością eksplozji), powstałą w wyniku przemiany praenergii istniejącej w sferze poza czasem i przestrzenią w materię wypełniającą rozszerzającą się czasoprzestrzeń.

 

Nasz wszechświat jakby wyłonił się ze sfery poza czasem i przestrzenią, a teraz w niej „pływa”. Tak najlepiej można sobie wyobrazić obecny stan wszechrzeczy.

Najpierw warto wyobrazić sobie przestrzenną wizję naszej Ziemi istniejącej w otoczeniu wszechświata. Następnie należałoby wyobrazić sobie ten wszechświat jako strukturę istniejącą równocześnie w otoczeniu pewnej „przestrzeni”, którą w wielu miejscach tego opracowania nazwałem sferą poza czasem i przestrzenią. W strukturze wszechświata, utożsamianego z czasoprzestrzenią, istnieją wszystkie znane nam formy materialne i energetyczne (na przykład ciemna energia, ciemna materia czy cząstki elementarne) oraz wszystkie prawa nauk przyrodniczych.

 

Taki jest początek analizy otaczającego nas stanu wszechrzeczy według essenceizmu.

 

Nasza Ziemia jest oczywiście częścią kosmosu. Pytanie tylko, jaką jego częścią? Niestety, bardzo znikomą, wręcz niewyobrażalnie znikomą. Z drugiej strony czujemy się, jakbyśmy byli tylko sami w całym kosmosie, pretendując do pozycji władców wszechstworzenia. Z fizycznego punktu widzenia takie totalne władztwo wszechświata jest absurdem. Zupełnie inaczej wygląda to z punktu widzenia duchowości człowieka i jego wiecznego istnienia w postaci osoby duchowej. Jest to jednak temat do tej pory uważany za „teologiczny”, dlatego essenceizm próbuje wyjaśnić tę sytuację w nowy sposób. Chodzi o przynależność drugiej, wiecznej części naszego życia do sfery poza czasem i przestrzenią, czyli do świata duchowego. Piszę o tym w dwóch tematach znajdujących się w tym opracowaniu, to znaczy w rozdziałach: „Świat duchowy” i „Byty duchowe”.

 

Z tego rozumowania wynika, że człowiek, jako wieczna osoba duchowa rzeczywiście może przenikać bez ograniczeń czasu i przestrzeni w dowolne miejsce w czasoprzestrzeni obejmującej cały wszechświat. Zatem osoba duchowa żyje jako wszechobecny obywatel zarówno czasoprzestrzeni jak i sfery poza czasem i przestrzenią. W tej sytuacji rzeczywiście możemy się czuć jak władcy wszechświata, prawie jak bogowie. Zresztą, wywodząc się z Bytu Pierwoistnego, to znaczy od „teologicznego” Ojca Niebieskiego, dziedziczymy po Nim atrybuty wieczności i wszechobecności. To bardzo budująca wiedza, choć nieuwzględniająca istnienia zła. Ale o tym piszę w innym miejscu na mojej stronie www.istota.net.

 

Poniższe tematy w tym opracowaniu wyjaśnią dokładniej, jaki jest otaczający nas stan wszechrzeczy według essenceizmu.

 

 

= Wizja wszechrzeczy

 

= Założenia i tezy essenceizmu

 

= Prawa i zasady essenceizmu

 

= Czasoprzestrzeń i to co przed nią

 

= Poza czasem i przestrzenią

 

= Świat duchowy

 

= Byty duchowe

 

= Antropologia essenceizmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?