Gdzie teraz żyjemy?

big-bang_2c_poczatek i teraz

 

Jest to graficzne wyobrażenie wszechświata jako struktury istniejącej w pewnym otoczeniu. Włączam do tej struktury wszystkie znane nam formy materialne i energetyczne (na przykład ciemną energię i ciemną materię) oraz wszystkie prawa nauk przyrodniczych.

Ta struktura pojawiła się w pewnym momencie, jakby znikąd. Ten moment nazwano Wielkim Wybuchem. Nie było to jednak zjawisko znanej nam eksplozji  powstającej w czasoprzestrzeni. Bardziej nazwał bym to zjawisko implozją (odwrotnością eksplozji), powstałą w wyniku przemiany praenergii istniejącej w sferze poza czasem i przestrzenią w materię wypełniającą rozszerzającą się czasoprzestrzeń.

Nasz wszechświat jakby wyłonił się ze sfery poza czasem i przestrzenią, a teraz w niej „pływa”. Tak najlepiej można sobie wyobrazić obecny stan wszechrzeczy.

Tematy w tym dziale wyjaśnią dokładniej, jaki jest stan wszechświata według essenceizmu.

= Wizja wszechrzeczy

= Prawa i Zasady Pierwszej Przyczyny

= Czasoprzestrzeń i to poza nią

= Poza czasem i przestrzenią

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?