Rozwój essenceizmu

Możliwość zrozumienia Boga bez potrzeby tworzenia religii

Rozwoj

Religie światowe tworzą ogromne struktury organizacyjne, aby wiarę w istnienie Boga, świata duchowego czy życia pośmiertnego ludzi zmienić w tak zwany kult, czyli ceremonie zapewniające ludziom spełnienie ich marzeń o wiecznej szczęśliwości, sprawiedliwości i przeżywaniu prawdziwej miłości.

 

Tymczasem można sobie wyobrazić wiedzę o tym wszystkim bez całej sfery działań religijnych, które czynią z ludzi słabe istoty, zdane na łaskę jakiegoś boga czy sił nadprzyrodzonych. 

 

Stworzenie sobie bezpiecznej i dobrej przyszłości w przyszłym życiu zmusza ludzi do utrzymywania ogromnej liczby duchownych, organizacji i ośrodków kultu. W nagrodę zapewnia to ludziom swoisty spokój ducha, że za dobre postepowanie czaka nas po śmierci jakaś kraina wiecznej szczęśliwości. Zapewnia to też słuszne osądzenie tych, którzy popełniają różnorodne zło. Taka jest bowiem wizja ostatecznej sprawiedliwości, która wynika z wiary religijnej.

 

Tymczasem można stworzyć system bezpieczeństwa, nazwijmy go duchowego, równoległego do „fizycznych” systemów bezpieczeństwa w naszych społeczeństwach.

 

Chronimy swoje fizyczne życie, zdrowie, miejsca zamieszkania, struktury państwowe i wiele innych rzeczy za pomocą systemów bezpieczeństwa. Mają nam one zapewnić bezpieczny i pokojowy rozwój nasze cywilizacji. Jednak te systemy nie mogą nam zapewnić bezpieczeństwa dotyczącego innej płaszczyzny życiowej, czyli życia duchowego. Przykładowo żadne najlepsze systemy ochrony bezpieczeństwa nie uchronią nas od skutków takich zdarzeń jak nieszczęśliwe zakochanie się czy wola odebrania sobie życia. Również religie, pomimo stworzonych przez nie ogromnej ilości nakazów i zakazów, nie są w stanie uchronić nas przed skutkami zła. Potrafią nam tylko osłodzić cierpienie za pomocą licznych obietnic o przyszłym wiecznym szczęściu.

 

Zatem na wzór wiedzy o „ziemskim” systemie bezpieczeństwa, powinna pojawić się wiedza o takim samym „niebieskim” systemie bezpieczeństwa. Powinien on być oparty o dwa zasadnicze filary: o fakt, że każdy z nas jest wieczną osobowością oraz o fakt, że za istnieniem ludzkości stoi Pierwsza Przyczyna obdarzona również nieśmiertelną Osobowością. Wystarczy bowiem, że w sposób racjonalny zrozumiemy i zastosujemy w swoim życiu te dwa filary, a uzyskamy ogromny postęp w bezpieczeństwie naszego właściwego życia. To nie powinno być wiara, którą oferują religie, ale konkretna wiedza połączoną z pewnością, że tak właśnie jest. Chodzi o taki sam poziom pewności, jaki mamy w ramach praw matematyki, fizyki czy biologii. Wywczas pozostanie nam tylko wyleczenie naszej cywilizacji ze zła, które jako jedyne zagraża naszemu bezpieczeństwu. Tylko tak może skończyć się odwieczne zmartwienie ludzkości dotyczące różnych niepewności naszego obecnego życia oraz przygotowanie wiecznej przyszłości nasze cywilizacji.

 

Ludzkość robi ogromne wysiłki, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo życia fizycznego. Są to konkretne materialne i finansowe wyzwania, które w dużym stopniu je zapewniają. Niestety, bezpieczeństwo naszego życia wiecznego powierzamy niewymiernym systemom religijnym, zwykle tajemniczym, opartych często na fanatyzmie i pochłaniającym znaczące zasoby materialne, czasowe i finansowe. W praktyce najczęściej to nam wystarcza. Szkoda, że zadawala nas takie działanie po omacku na rzecz najważniejszej części naszego życia dotyczącej wiecznej przyszłości.

 

Najłatwiej byłoby, aby nauka w pełni udowodniła istnienie Stwórcy wszechświata i wieczność człowieka. W ten sposób ludzkość miałaby przed sobą tylko jedno zmartwienie, to znaczy, jak przywrócić nasz świat do pierwotnej stanu przewidzianego przez Stwórcę – Architekta wszechrzeczy.

 

Zbliżenie do takiej sytuacji jest głównym celem powstania moich tekstów na tej stronie internetowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?