Zaproszenie do essenceizmu

Autor

Na początku chciałem zaznaczyć, że jestem badaczem poszukującym odpowiedzi na najbardziej istotne pytania ludzkości. Potrzebuję trochę pomocy, ale przede wszystkim przyjacielskiej współpracy. Chciałbym się szerzej włączyć w światową wymianę poglądów naukowych. W moim przypadku chodzi o te poglądy, którymi zajmowała się kiedyś religia, a teraz wreszcie powinna się zająć nauka.

Od wielu lat słuchałem oświadczeń naukowców, że nauka nie może zajmować się badaniem istnienia Boga, bo nie ma do tego odpowiednich narzędzi. Przyjmowałem ten fakt ze zrozumieniem, aż do momentu, w którym postanowiłem sam stworzyć takie narzędzia. Przypomniałem sobie bowiem, że kiedyś, dawno temu, ludzie uważali, że poznanie i podróże w kosmosie są niemożliwe. Jednak późniejszy rozwój cywilizacji spowodował powstanie odpowiednich narzędzi do jego poznania i zdobycia. Pojawiły się lunety, teleskopy optyczne, radioteleskopy, sondy, statki i promy kosmiczne oraz cały szereg systemów umożliwiających zbadanie początków powstania wszechświata i jego obecnego stanu. Dlatego, w moim przypadku, powstał analityczny system „narzędzi” przystosowany do badania możliwości istnienia Boga – Pierwszej Przyczyny oraz sfery poza czasem i przestrzenią, czyli świata duchowego. Ten system to essenceizm.

 

Wiele lat temu naukowcy z różnych uniwersytetów i instytutów stworzyli Internet, aby dzielić się wiedzą na poziomie światowym. Bardzo to usprawniło rozwój nauki i doprowadziło do jej dużo szybszego rozprzestrzenienie się i popularności wiedzy przez nią przekazywaną. W tym nurcie można prowadzić badania wiedzy o sensie życia i o szczęściu człowieka bez korzystania do konkretnej wiary religijnej.

 

Całe chrześcijaństwo przypomina wciąż trochę mitologię starożytną, bo jest pełne mitów i pojęć sprzecznych z nauką. Dzięki rozwojowi astrofizyki, fizyki kwantowej, chemii molekularnej, mikrobiologii i innym nowych gałęzi nauki oraz dzięki rozwiniętej tolerancji wobec bycia tak zwanym niewierzącym, można teraz mówić o tematach, które przedtem były domeną wyznań religijnych lub były blokowane przez dogmaty i tak zwane prawdy objawione.

 

Ja teraz się tym zajmuję i dlatego napisałem o potrzebie przyjacielskiej współpracy z innymi badaczami podobnych tematów. Zauważyłem, że wielu ludzi ma pewne doświadczenia i przeżycia dotyczące zjawisk duchowych, podczas gdy ja jestem raczej na poziomie teoretycznym. Religia, a czasem także nauka popełniają wiele błędów z punktu widzenia zdrowej logiki i myślenia naukowego. Dlatego prowadzę własne badania i logiczne analizy. Tym jest ta moja strona internetowa.

 

Warto też zajrzeć na moje strony internetowe WWW.ISTOTA.NET i WWW.ISTOTA.ORG.PL, na których znajduje się szersze opracowanie tematów potraktowanych tutaj tylko skrótowo.

Tą tematykę poruszam również w formie naukowej książki - „Dotyk wieczności” dostępnej w Internecie jako ebook.

 

Janusz Mazur

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?