Aksjologia essenceizmu

 

Definicje dobra i zła:

 

a) w znaczeniu bieżącej rzeczywistości (ogólnie) – dobro jest tym, co powinno zawsze być, a zło tym, czego być nie powinno.

b) w znaczeniu istnienia (też ogólnie) – dobro jest osobliwością trwającą wiecznie, to znaczy w nieskończoność, a zło jest przemijające i zostanie kiedyś zlikwidowane.

c) w znaczeniu czynności (teologicznie) – dobro to działanie i wynik działania zgodny z Wolą Boga, a zło to działanie i wynik działania niezgodny z Wolą Boga.   

d) w znaczeniu stanu (też teologicznie) – dobro oznacza Królestwo Niebieskie, czyli świat pod panowaniem Boga, a zło piekło, czyli świat pod panowaniem Szatana.

e) w znaczeniu uosobienia (również teologicznie) – dobro ucieleśnia się w Osobie Boga, a zło w osobowości Szatana.

 

Wszelkie pochodzące od Pierwszej Przyczyny prawa i zasady funkcjonujące w sferze poza czasem i przestrzenią, a które przeszły w wyniku stworzenia do naszej rzeczywistości, są określone jako niezbędne i wiecznie. Tworzą one dobro, które powinno być jedyną rzeczywistością we wszechświecie.

Zatem zło to stan sprzeczny z prawami Stwórcy, niestworzony przez Niego i będący zaprzeczeniem dobra. Zatem Bóg nie ma nic wspólnego ze złem i nie zna zła.

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

Essenceizm ma odpowiedzieć na główne pytania: Kim jest Bóg?; Jaki On jest? oraz Gdzie On się znajduje? - to ostatnie pytanie jest mottem tej strony.