Epistemologia essenceizmu

 

Człowiek może poznać Boga swoim rozumem działającym na średnim poziomie intelektualnym. Poznaje Go też swoimi zmysłami fizycznymi, analizując otaczający go świat, oraz własną intuicją i wyobraźnią. Nie jestem na razie w stanie ocenić wpływu, jaki mogą mieć na człowieka zjawiska wywodzące się ze świata duchowego, czyli ze sfery poza czasem i przestrzenią.

 

Z przyczyn wymienionych w moim innym opracowaniu na stronie internetowej www.istota.net, człowiek współcześnie żyjący jest niestety istotą na dość niskim poziomie możliwości zrozumienia praw świata duchowego oraz samego Stwórcy. W skrócie taka sytuacja powstała w wyniku nieplanowanego przez Stwórcę zatrzymania rozwoju duchowego człowieka na samym początku istnienia ludzkości. Dlatego essenceizm jest systemem stale pobudzającym do rozwoju ludzkiej myśli, do stałego postępu nauki i do ciągłych poszukiwań nowej wiedzy o wszystkim, co jest dostępne człowiekowi za pomocą jego zmysłów, intuicji i wyobraźni.

 

Równocześnie system skłania ludzi do analitycznego przyjmowania wiedzy ogólnie nazywanej wiedzą religijną. Essenceizm skłania do stałych poszukiwań, do nieakceptowania stagnacji wiedzy duchowej. Skłania członków wszystkich wyznań, kościołów, a nawet sekt do wyrwania się z kręgu dogmatów. Skłania też do nietraktowania tak zwanych praw podanych przez duchowych przywódców jako prawd niezmiennych, czy traktowane ich jako prawdy objawionej. W końcu skłania każdego, również niewierzących w żadnego boga, do stałego zastanawiania się nad sensem życia, nad możliwością istnienia Pierwszej Przyczyny i nad ewentualnością wieczności w człowieku.

 

Na koniec podaję „prywatną” zasadę, że racja poszczególnego człowieka zatrzymuje się w momencie, gdy pojawia się racja innego człowieka. Dlatego przy zdobywaniu wiedzy trzeba przeanalizować jak najwięcej racji innych ludzi, aby te nasze racje dały się uzgodnić i zharmonizować z innymi racjami. Jest tak dlatego, że każdy człowiek jest inny i jego racje  mogą często być różne od naszych i najczęściej tak jest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?