Etyka essenceizmu

 

W ramach essenceizmu nie tworzę jakieś nowej etyki.

Cała wiedza essenceizmu o moralności wynika z nauczania Jezusa Chrystusa. Aby było jasne, nie wynika ona z nauczania jakiegoś kościoła czy wyznania chrześcijańskiego. Wynika tylko i wyłącznie z bezpośredniej analizy zapisanych słów i czynów Jezusa Chrystusa. Ta analiza jest prowadzona w oparciu o ontologię i epistemologię zaproponowaną przez essenceizm.

 

O nauczaniu moralności przez Jezusa Chrystusa napisałem szczegółowo w rozdziałach o Nim na stronie internetowej www.istota.net.

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?