Idealizm i materializm

 

Te dwa kierunki filozoficzne: idealizm i materializm toczą ze sobą odwieczną walkę. Dla wielu ta walka sprowadza się do konfliktu między religia i nauką. W ramach każdego z tych kierunków powstało setki, a może nawet tysiące różnych teorii filozoficznych.

 

Essenceizm nie jest ani idealizmem ani materializmem. Skoro ten system głosi, że dwa podstawowe atrybuty Stwórcy, czyli Jego Energia Pierwszej Przyczyny i oraz Jego Osobowość w postaci Jego Inteligencji Woli i Uczuciowości, stanowią jedność i żaden z nich nie jest ważniejszy, to nie można zaszeregować go do jednego z tych dwóch głównych kierunków filozoficznych.

 

Essenceizm jest nowym systemem traktującym sferę poza czasem i przestrzenią jako rzeczywistość otaczająca cały wszechświat i przeniknięta istnieniem Pierwszej Przyczyny, w której i stanieją podane powyżej przymioty.

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?