Idealizm i materializm

 

Te dwa kierunki filozoficzne: idealizm i materializm toczą ze sobą odwieczną walkę. Dla wielu ta walka sprowadza się do konfliktu między religią i nauką. W ramach każdego z tych kierunków powstało setki, a może nawet tysiące różnych teorii filozoficznych.

 

Essenceizm nie jest w pełni systemem filozoficznym w potocznym znaczeniu tego terminu. Oczywiście ma swoją ontologię, epistemologię, aksjologię oraz pozostałe działy filozofii, ponieważ tworzy zwartą całość poglądową. Jest jednak przede wszystkim zespołem analitycznych narzędzi do badania zjawisk związanych z istnieniem sfery poza czasem i przestrzenią, czyli rzeczywistości duchowej.

 

Essenceizm nie jest ani idealizmem ani materializmem. Oczywiście twierdzenie, że istnieje „duchowa” Pierwsza Przyczyna zbliża go do idealizmu. Jednak essenceizm głosi, że dwa podstawowe „źródła” Stwórcy, czyli Jego Energia Pierwszej Przyczyny, będącą odwiecznym źródłem materii oraz Jego Osobowość w postaci Jego Inteligencji Woli i Uczuciowości, stanowią jedność. Żadne z tych „źródeł” nie jest ważniejsze, a zatem to nie można zaszeregować essenceizmu do jednego z tych dwóch wymienionych kierunków filozoficznych. Poprzednie zdanie wskazuje, że ani duch ani materia nie może sobie rościć prawa do jakiegoś pierwszeństwa i do przewagi jedna na drugą. W Pierwszej Przyczynie zarówno strona „materialna” jak i „duchowa” są jednakowo ważne, niezbędne, a także całkowicie zintegrowane, to znaczy tworzące nierozerwalna jedność.

 

Essenceizm jest nowym systemem traktującym sferę poza czasem i przestrzenią jako rzeczywistość otaczającą cały wszechświat i przenikniętą Osobowością Pierwszej Przyczyny. To samo dotyczy czasoprzestrzeni, choć jej przenikanie przez tę Osobowość ma charakter pośredni w formie istniejących praw i zasad we wszechświecie.

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?