Metodologia essenceizmu

 

Essenceizm w pierwszej kolejności tworzy ciąg rozumowy (każdy wniosek wynika z poprzedniego), prowadzący do zrozumienia, kim jest Bóg oraz, co najistotniejsze, że może On istnieć jako Pierwsza Przyczyna.

 

W drugiej kolejności, poprzez logiczne porównanie z poznanym Źródłem, prowadzi do zrozumienia, że człowiek, tak jak jego Stwórca, jest wieczny.

 

W trzeciej kolejności wymagana jest obserwacja ludzkiego otoczenia. Otaczająca nas przyroda, to wszystko, co pochodzi z pierwotnej natury: góry i lasy, morza i oceany, rzeki i jeziora, równiny i pustynie tętnią wiedzą o swoim Stwórcy. Różnorodne formy życia, duże i małe, takie jak owady, rośliny, ryby, ptaki i zwierzęta całym swoim istnieniem też świadczą o jakimś trudnym do wyobrażenia Stwórczym Źródle Życia. To uświadamia ludziom, że można w pełni uwierzyć w Boga i zrozumieć Jego Dzieło tylko w oparciu o wnikliwą obserwację przyrody. Wydaje się ona czysta i niewinna w porównaniu ze środowiskiem utworzonym przez człowieka. Niestety obserwacja ludzkiej cywilizacji i historii, a przede wszystkim postępowania większości ludzi, prowadzi do wniosku, że chyba nie ma Boga. Nawet obserwowanie genialnego dzieła Stwórcy, jakim jest ciało ludzkie, nie przysłania tej tezy. Obok przyrody, wielkim źródłem wiedzy o Pierwszej Przyczynie może być opis świata przekazany nam przez fizyków, od najmniejszej cząstki elementarnej do najodleglejszych galaktyk. Całe szczęście, że zło pochodzące od ludzkiej cywilizacji nie jest w stanie przesłonić genialności Jego dzieła.

 

W następnej kolejności essenceizm wykazuje, że trzeba się posłużyć świadectwami innych ludzi, próbując przedtem sprawdzić ich wiarygodność. Dotyczy to przede wszystkim Biblii. Jeżeli czytamy jakiś tekst, szczególnie tekst zawierający ważne wiadomości, to aby go zrozumieć, musimy znać język, w którym został napisany. Im lepiej znamy ten język, wszelkie jego niuanse, używaną w nim frazeologię, stosowane przenośnie, a przede wszystkim jego ducha, to tym lepiej zrozumiemy treść zawartą w tekście. Bywa, że zrozumienie to jest bardzo trudne, szczególnie gdy jego twórca używa wielu porównań i bogatej symboliki, do zrozumienia których trzeba użyć maksimum inteligencji. Czasami treść może być wyrażana specyficznym slangiem zrozumiałym tylko dla ludzi obracających się w określonym środowisku, a czasami jest wręcz zaszyfrowana skomplikowanym kodem, który może być znany tylko specjalnie przygotowanym czytelnikom. Tak postępuje się, aby zrozumienie treści zawartej w danym przekazie było możliwe tylko przez tych, do których zostało adresowane oraz aby jego tajemnic nie poznał nikt inny, zwłaszcza ewentualny wróg. Powyższe rozumowanie przedstawiłem dlatego, ponieważ uważam, że Biblię możemy zrozumieć wtedy, gdy użyjemy maksimum naszej inteligencji i intuicji oraz gdy odnajdziemy w sobie kod do jej rozszyfrowania. Pisali ją dla nas specjalnie przygotowani do tego autorzy w celu przekazywania nam ważnej wiedzy. Ich wiarygodność sprawdzili badacze od dawna i dlatego jestem gotowy uznać ich świadectwo.

 

Cały czas muszę niestety brać pod uwagę istnienie zła. Wykazuję, że zło jest nie tylko osobliwością istniejąca poza Bogiem, ale tworzy wydzieloną sferę rzeczywistości, którą wszyscy znają pod nazwą piekła. Dotyczy ono przede wszystkim naszego świata i jego mieszkańców. W tym tłumaczeniu jest to rzeczywistość będąca nowotworem żerującym na pierwotnej sferze dobra ustanowionej przez Stwórcę. Ten „ złośliwy rak” nie został oczywiście utworzony przez Boga, ale przez istoty stworzone przez Niego, obdarzone na tyle niezależną od Niego osobowością, że mogły wytworzyć czasowo nową, nieznaną Mu rzeczywistość, w której teraz funkcjonują.

Essenceizm wykazuje, że ta „nowotworowa sfera” to nasza obecna cywilizacja.

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?