Ontologia essenceizmu

 

Ontologią tego sytemu i bazą do wszelkich dalszych kroków jest określenie Boga jako Bytu Pierwoistnego, najwyższego Absolutu, ponadczasowej Pierwszej Przyczyny oraz Stwórcy wszechrzeczy.

 

Jeśli taki Byt istnieje, to musi być potężniejszy od wszechświata, bardziej pierwoistny od niego i źródłowy, co do jego powstania.

 

Powstanie czasoprzestrzeni od momentu Wielkiego Wybuchu sugeruje istnienie przez nią jej źródłowej, wiecznej i nieograniczonej sfery określanej jako sferę poza czasem i przestrzenią.

 

Oznacza to, że wszechświat powstał z Energii Pierwszej Przyczyny. Z tych samych względów, co fakt istnienia Bytu Pierwoistnego, jest ona niewyczerpalna i istniejąca poza czasem i przestrzenią. Stanowi Ona swoistą Stronę Fizyczną Bytu Pierwoistnego. Ta twórcza Energia funkcjonuje według Praw i Zasad stanowiących przymioty Bytu Pierwoistnego. Oczywiście również i one istnieją wiecznie poza czasem i przestrzenią. Wywodzą się one z Jego Inteligencji, Woli i Uczuciowości, które tworzą Jego Osobowość, czyli Stronę Duchową Bytu Pierwoistnego. “Teologicznie” ta Jego Osobowość jest nazywana Duchem Bożym.

 

Energia Pierwszej Przyczyny oraz Prawa wywodzące się z Bytu Pierwoistnego, czyli Pierwszej Przyczyny, funkcjonują zarówno w sferze poza czasem i przestrzenią (inaczej określanym jako świat duchowy) jak i w świecie fizycznym (podległym prawom czasoprzestrzeni). W świecie fizycznym przemieniają się w konkretne formy energii i materii poznawalne przez ludzkie zmysły.

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

Essenceizm ma odpowiedzieć na główne pytania: Kim jest Bóg?; Jaki On jest? oraz Gdzie On się znajduje? - to ostatnie pytanie jest mottem tej strony.