Na czym polega doskonałość Boga?

Doskonalosc Boga

Doskonałość oznacza stan maksymalny, to znaczy, że nie może być coś jeszcze bardziej doskonałego niż stan doskonałości.

To jest jeden z głównych atrybutów Boga.

Dotyczy to też pozostałych atrybutów Boga. Tak jak nie może być jeszcze coś bardziej nieskończonego niż nieskończoność lub nie może być jeszcze coś bardziej absolutnego niż absolut.

 

Stwórca powinien być Bytem doskonałym, wiecznym i absolutnym, to znaczy niezależnym od niczego i od nikogo. Ma być po prostu Bogiem „bezwarunkowym”. Ustanowił On raz na zawsze Swoje doskonałe prawa i nie może je zmieniać. On nie poprawia samego siebie. Na przykład dla człowieka wszystko zostało przygotowane, ukształtowane zostały odpowiednie prawa i proces rozwoju. Niektórzy, a wśród nich ja, nazywają to Bożą Opatrznością. Stwórca już nie potrzebuje nic dodawać, poprawiać czy zmieniać w prawach i zasadach Swojego stworzenia, gdyż stworzył w pełni doskonałą koncepcję istnienia dla całego wszechstworzenia, w tym dla ludzi. W Ogrodzie Eden zapoczątkował dla ludzkości drogę do doskonałości, będącą naszą drogą życia na całą nieskończoność. Temu właśnie służy Jego Opatrzność. Nie może stawiać nowych wymagań i warunków dla Swoich dzieci, ponieważ stałby się wówczas Bogiem niedoskonałym.

 

Reasumując, Bóg zawsze zmierza do przodu przy rozwoju Swojego dzieła. Jako doskonały Stwórca nie powinien wracać do już dokonanego i zakończonego dzieła, aby coś w nim poprawić. Gdyby tak robił byłby Bogiem niedoskonałym. Tworzy zatem dzieła, które nie potrzeba poprawiać.

 

Oczywiście, człowiekowi przekazał część Swojego dzieła przeznaczonego do dalszego rozwoju. Jednak jest to rozwój prowadzony już przez innego twórcę, czyli człowieka, który w oparciu o odziedziczone dzieło, tworzy nową rzeczywistość. Bóg, przekazując Swoje dzieło człowiekowi, kończy Swoją rolę, nawet jeśli to dzieło jest w stanie surowym. Dla Stwórcy stanowi ono skończoną całość, czyli stan, który sobie zaplanował. Dalej całą odpowiedzialność przejmuje nowy „stwórca” – człowiek.

 

Warto również zrozumieć fakt, że jeśli doskonały Bóg akceptuje Swoją obecnością jakiś stan, to automatycznie nadaje temu stanowi status doskonałości. Stąd nie może On bezpośrednio angażować się w coś, co dopiero jest rozpoczętym i wciąż rozwijającym się dziełem, czyli takim, które jeszcze nie osiągnęło stanu doskonałości. Jego prawa są na tyle doskonałe, że powinny doprowadzić każdą zaczętą przez Niego rzecz do stanu doskonałości. Dopiero wtedy, po osiągnięciu tego stanu, Bóg może tę rzecz przyjąć do Swojej świadomości. Od tego momentu będzie ona miała status doskonałości.

 

Podsumowując, Bóg po uruchomieniu swego doskonałego prawa, doprowadza wszystko do doskonałości. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest człowiek, który w oparciu o to prawo, musi sam dojść do doskonałości. Poruszam to w tym samym dziale, ale w osobnym temacie pt. „Człowiek wobec Boga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?