Kim jest Bóg?

Kim jest Bog_0

Jeśli Bóg ma być Pierwszą Przyczyną, to nie może być jakąś osobą znaną ze średniowiecznych malowideł w postaci starszego pana o wyglądzie Zeusa. Nie może być również postacią zagubioną we wszechświecie, gdzieś tam wśród gwiazd i galaktyk.

 

Zatem, jeśli Bóg istnieje, to musi być na tyle potężny, aby Jego Twórcza Energia była zdolna do stworzenia wszechświata oraz powodowała dalsze jego rozszerzanie się.

Bóg nie może być też samym wszechświatem, gdyż ta struktura w odróżnieniu od Niego jest ograniczoną czasoprzestrzenią i stanowi tylko Jego „produkt” albo jeden z Jego „produktów”.

 

W takim razie, jeśli Bóg istnieje, to musi być Praprzyczyną Wszechrzeczy. Stąd wszechświat jest skutkiem Jego działalności. Teza essenceizmu brzmi: wszechświat to wywodząca się Niego Samego i z Jego Pierwoistnej Energii czasoprzestrzeń wypełniona różnymi formami energii i materii ulegającymi ciągłym przemianom. Równocześnie On sam, jako doskonały Pierwoistny Byt Sprawczy, jest niezmienny i istnieje niezależnie od ograniczeń i przemian czasoprzestrzeni, choć Jego Pierwoistna Energia oraz Prawa i Zasady są źródłem wszelkich przemian w czasoprzestrzeni.

 

Stąd logiczne stwierdzenie, że Bóg jest Pierwszą Przyczyną istniejącą poza czasem i przestrzenią, co obrazuje poniższy schemat używany na tej stronie internetowej oraz na wielu innych stronach w Internecie.

 

big-bang_2c_Gdzie jest Bog

Boga – Pierwszą Przyczynę – w moich tekstach nazywam Bytem Pierwoistnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?