Kim jest Bóg?

Kim jest Bog_0

Jeśli Bóg ma być Pierwszą Przyczyną, to nie może być jakąś osobą znaną ze średniowiecznych malowideł w postaci starszego pana o wyglądzie Zeusa. Minęły już czasy umieszczania Boga na złotym tronie nad chmurami, królującego wśród aniołów grających Mu na trąbach. Po tej średniowiecznej wizji porażkę poniosły również poglądy umieszczające Go gdzieś w kosmosie, wśród gwiazd. Zatem nie może być również postacią zagubioną we wszechświecie, gdzieś tam wśród gwiazd i galaktyk.

 

Jeśli Bóg istnieje, to musi być na tyle potężny, aby Jego Twórcza Energia umożliwiła Mu stworzenie wszechświata i dalsze jego rozszerzanie się.

Bóg nie może być też samym wszechświatem, gdyż ta struktura jest ograniczoną czasoprzestrzenią i stanowi tylko Jego dzieło albo jedno z Jego dzieł.

 

big-bang_2c_Gdzie jest Bog

 

Ani czasoprzestrzeń, ani żadne inne dzieło, nawet tak wielkie jak wszechświat,  nie mogą Go ograniczać!

 

W takim razie przedstawiam podstawowe założenie tego opracowania.

 

Jeśli Bóg istnieje, to musi być Praprzyczyną Wszechrzeczy. Stąd wszechświat jest tylko skutkiem Jego działalności. Teza essenceizmu brzmi: wszechświat to stworzona przez Niego czasoprzestrzeń wypełniona różnymi formami energii i materii ulegającymi ciągłym przemianom. Równocześnie On sam, jako doskonały Byt Sprawczy, musi być niezmienny i istnieć niezależnie od ograniczeń i przemian czasoprzestrzeni. Także Jego Pierwoistna Energia oraz Prawa i Zasady muszą być źródłem wszelkich przemian w czasoprzestrzeni.

 

Stąd podsumowujące stwierdzenie, że Bóg jest Pierwszą Przyczyną istniejącą poza czasem i przestrzenią, co obrazuje powyższy schemat używany na wielu stronach internetowych.

 

Boga – Pierwszą Przyczynę – w moich tekstach nazywam Bytem Pierwoistnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?