Pierwsza Przyczyna

Pierwsza Przyczyna

 

Boga można nazwać Pierwszą Przyczyną.

 

Jednak czy Pierwsza Przyczyna ma jeszcze „Swoją własną” przyczynę?

 

Stawiamy takie logiczne pytanie, gdyż wszystko, nawet wszechświat, powinno mieć swoją przyczynę.

 

Przyczynowość funkcjonuje w naszym wszechświecie opisywanym jako czasoprzestrzeń, gdzie wszystko jest ze sobą powiązane, tworząc łańcuch przyczynowości.

 

Jednakże w sferze poza czasem i przestrzenią, gdzie nie upływa czas i nie ma punktów zaczepienia, taki łańcuch przyczynowości nie działa.

 

Ponieważ Bóg istnieje poza czasem i przestrzenią, to nie podlega zasadzie przyczynowości funkcjonującej tylko w czasoprzestrzeni. Nie ma zatem „Swojej własnej” przyczyny.

 

Sfera poza czasem i przestrzenią jest jedynym sensownym „terenem” bezpośredniego istnienia Pierwszej Przyczyny, czyli Bytu Pierwoistnego o nieograniczonej Osobowości i nieograniczonej Pierwoistnej Energii. Twierdzę tak dlatego, że wszechświat skądś się wziął. Przedtem „nic nie było” z puntu widzenia fizycznego obserwatora ogarniającego tylko czasoprzestrzeń wszechświata. Było jednak „coś”, z czego powstało to, co teraz widzi ten obserwator. To „coś” musiało być pewnym istnieniem niemożliwym do zaobserwowania. To znaczy, że mamy do czynienia z „czymś niewidzialnym”, czyli z istnieniem sfery, którą musimy nazwać istnieniem poza czasem i przestrzenią. U źródeł tego istnienia musiała być pewna źródłowa energia, gdyż wszystko z niej powstało. Musiały też istnieć źródłowe prawa, według których ta źródłowa energia przekształcała się w różne formy energii i materii. Trudno się więc upierać, że wszechświat powstał z niczego lub przez przypadek. Taki jest mój wniosek wynikający z koniecznego istnienia przyczynowej sfery poza czasem i przestrzenią, w której zakodowane są pierwoistne prawa i zasady. One „nigdzie indziej” nie mogą być, jak tylko właśnie w tej sferze. Ze względu na jej unikalność i niepowtarzalność nic w niej nie może się dokonywać przez przypadek. Na dodatek wszelkie pierwoistne prawa oraz ich oddziaływanie mają w sobie ogromny poziom inteligencji, a także określoną celowość i doskonałą harmonię. Możemy zatem stwierdzić, że sfera poza czasem i przestrzenią jest przeniknięta przez źródło inteligencji, woli i uczuciowości, które można utożsamić z atrybutami Osobowości Pierwszej Przyczyny, czyli Jego Inteligencją, Wolą i Uczuciowością.

 

Zatem cała sfera poza czasem i przestrzenią jest „wypełniona” Osobowością Pierwszej Przyczyny i równocześnie „napełniona” praenergią, czyli Energią Pierwszej Przyczyny. Mamy więc właściwy czas do stwierdzenia, że tą Pierwszą Przyczyną jest Stwórca, gdyż ma On wszystko, co potrzeba do stworzenia wszechświata i wszelkich istot mogących w nim żyć.

 

Opisując Pierwszą Przyczynę, mówimy o nieskończoności Boga, zarówno wstecznej, jak i przyszłościowej. Na tym polega Jego doskonała nieskończoność. Jest też Bogiem absolutnym, niezależnym od niczego, a więc również niezależnym od jakiejkolwiek przyczyny. Jest również Bogiem doskonałym, co także wyklucza Jego pochodzenie od czegoś doskonalszego, co mogłoby być ewentualnie Jego przyczyną.

 

Reasumując, Bóg jest Bogiem doskonałym, absolutnym i niemającym ani początku ani końca, a zatem nie może mieć żadnej „Swojej” przyczyny.

Sam jest absolutną Pierwszą Przyczyną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?