Jaki jest Bóg?

Kim jest Bog

Na początek warto ustalić pewne podstawowe określenia. Stanowią one opisową część systemu o nazwie essenceizm. Będą one tłumaczone i analizowane w następnych rozdziałach, aby uzyskać logiczny ciąg myślowy dotyczący poszukiwanego Boga. Zastępuje to w pewnym sensie dowód na Jego istnienie.

 

W tym systemie Boga nazywa się Bytem Pierwoistnym, co oznacza, że jest Bytem istniejącym od wstecznej nieskończoności, czyli od zawsze. Dla dopełnienia tych definicji należy dodać, że Byt Pierwoistny, którego essenceizm łączy z nieskończonością, będzie zawsze istniał w nieskończonej przyszłości. Tego oczywiście nie można udowodnić, ale w essenceiźmie jest to warunek wyjściowy przyjęty jako zasada.

Taki Byt Pierwoistny powinien być Sprawczą Pierwszą Przyczyną, gdyż to jest podstawowy powód, dla którego w ogóle zastanawiamy się nad Jego istnieniem.

Ten Byt Pierwoistny musi być Absolutem, Doskonałością i Nieskończonością oraz kojarzyć się ze źródłem absolutnego Dobra.

Absolutność tego Bytu oznacza, że jest On niezależny od niczego i od nikogo. Jest zatem Bytem „bezwarunkowym”.

To, że Byt Pierwoistny jest doskonały, oznacza Jego maksymalny i ostateczny stan, a także ostateczny wymiar tego, co dokonuje. W praktyce należy rozumieć to tak, że Jego dzieła nie wymagają poprawy ani modyfikacji, by stały się jeszcze doskonalsze, ponieważ ich stan jest dopełniony pod każdym względem. Dla dopełnienie tych definicji należy dodać, że Byt Pierwoistny, którego essenceizm łączy z nieskończonością, będzie istniał zawsze, to znaczy w niekończącej się przyszłości.

 

W tym dziale mamy następujące tematy:

1. Kim jest Bóg?

 

2. Gdzie znajduje się Bóg?

 

3. Pierwsza Przyczyna

 

4. Byt Pierwoistny

 

5. Stwórca

 

6. Jak wyobrazić sobie Boga?

 

7. Doskonałość Boga

 

8. Praenergia

 

9. Człowiek wobec Boga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?