Na czym polega doskonałość Boga?

Doskonalosc Boga

Doskonałość oznacza stan maksymalny, to znaczy, że nie może być coś jeszcze bardziej doskonałego niż stan doskonałości.

To jest jeden z głównych atrybutów Boga.

Dotyczy to też pozostałych atrybutów Boga. Tak jak nie może być jeszcze coś bardziej nieskończonego niż nieskończoność lub nie może być jeszcze coś bardziej absolutnego niż absolut.

 

Stwórca powinien być Bytem doskonałym, wiecznym i absolutnym, to znaczy niezależnym od niczego i od nikogo. Ma być po prostu Bogiem „bezwarunkowym”. Ustanowił On raz na zawsze Swoje doskonałe prawa i nie może je zmieniać. On nie poprawia samego siebie. Na przykład dla człowieka wszystko zostało przygotowane, ukształtowane zostały odpowiednie prawa i proces rozwoju. Niektórzy nazywają to Bożą Opatrznością.  Stwórca już nie potrzebuje nic dodawać, poprawiać czy zmieniać, gdyż stworzył w pełni doskonałą koncepcję życia, szczególnie dla Swoich dzieci. W Ogrodzie Eden zapoczątkował dla ludzkości drogę do doskonałości, będącą naszą drogą życia na całą nieskończoność. Temu właśnie służy Jego Opatrzność. Nie może stawiać nowych wymagań i warunków dla Swoich dzieci, ponieważ inaczej musiałby być Bogiem niedoskonałym.

 

Reasumując, Bóg zawsze zmierza do przodu przy rozwoju Swojego dzieła. Nie powinien wracać do już dokonanego i zakończonego dzieła, aby coś w nim poprawić. Gdyby tak robił byłby Bogiem niedoskonałym. Tworzy bowiem dzieła, które nie potrzeba poprawiać.

 

Oczywiście, człowiekowi przekazał część Swojego działa przeznaczonego do dalszego rozwoju. Jednak jest to rozwój prowadzony już przez innego twórcę, czyli właśnie człowieka. Bóg, przekazując Swoje dzieło człowiekowi, kończy Swoją rolę, nawet jeśli to dzieło jest w stanie surowym. W tej sytuacji jest to wszystko, co sobie zaplanował. Dalej całą odpowiedzialność przejmuje nowy „stwórca” – człowiek.

 

Trzeba również widzieć, że jeśli doskonały Bóg akceptuje Swoją obecnością jakiś stan, to nadaje jemu automatycznie status doskonałości. Stąd nie może On bezpośrednio angażować się w dopiero rozwijające się dzieło, które nie osiągnęło jeszcze pułapu doskonałości. Jego prawa są na tyle doskonałe, że powinny doprowadzić każdą zaczętą przez Niego rzecz do stanu doskonałości. Dopiero wtedy, po osiągnięciu tego stanu, Bóg może tę rzecz przyjąć do Swojej świadomości. Od tego momentu będzie ona miała status doskonałości.

 

Podsumowując, Bóg po uruchomieniu swego doskonałego prawa, doprowadza wszystko do doskonałości. Jedynym wyjątkiem jest człowiek, który w oparciu o to prawo, sam dochodzi do doskonałości. Poruszę to w specjalnym temacie.

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?