Kim jest Bóg?

Kim jest Bog_0

Na początek podaję tylko same określenia.

 

Bóg jest Bytem Pierwoistnym, to oznacza, że jest Sprawczą Pierwszą Przyczyną.

Musi być Absolutem, Doskonałością i Nieskończonością.

Kojarzymy Go z absolutnym dobrem.

To, że Bóg jest absolutny oznacza, że jest niezależnym od niczego i od nikogo. To znaczy jest, że jest Bogiem „bezwarunkowym”.

To, że jest doskonałym oznacza maksymalny i ostateczny wymiar tego, co dokonuje. Jego dzieła nie wymagają poprawy ani modyfikacji, by stały się jeszcze doskonalsze, ich stan jest dopełniony pod każdym względem.

To, że Bóg jest nieskończonością oznacza, że był, jest i zawsze będzie.

 

W tym dziale mamy następujące tematy:

1. Gdzie znajduje się Bóg?

2. Pierwsza Przyczyna

3. Byt Pierwoistny

4. Stwórca

5. Jak wyobrazić sobie Boga?

6. Doskonałość Boga

7. Praenergia

8. Człowiek wobec Boga

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?