Dlaczego nie ma Boga wśród nas?

Nie ma Boga

A może w ogóle nie ma Boga?

Takie wrażenie odnosi wielu ludzi.

W moim opracowaniu nie chodzi oczywiście, że w ogóle nie ma Boga, jak twierdzą ateiści. Chodzi o to, że Boga nie ma w naszej cywilizacji. To jest mój logiczny wniosek, który udowadniam w wielu miejscach tego opracowania, a także na mojej stronie www.istota.net.

 

Twierdzę, że nasza cywilizacja, powstała po zdarzeniach w biblijnym Ogrodzie Eden, jest pozbawiona obecności Boga. Ta biblijna historia jest symbolicznym opisem tragedii ludzkości, która wydarzyła się na samym początku jej powstania. Ponieważ jest symboliczna, trzeba ją w końcu wyjaśnić w sposób racjonalny.

 

Adam i Ewa po akcie niezgodnym z Wolą Boga znaleźli się na „wschód od Edenu”, czyli poza strukturą świata tworzonego przez Boga, poza Jego zwierzchnictwem. Jego miejsce wobec ludzi zajął ktoś inny. Biblia nazywa go Szatanem, a Jezus nazywał go „księciem” a nawet „bogiem” tego świata. To zjawisko powinno być sednem nauczania każdej religii. Ja jednak zajmuję się tylko samą zasadą powstania tej sytuacji.

 

O tamtego momentu na początku historii ludzkości, czyli od wyjścia z „Ogrodu Eden”, żyjemy bez obecności Boga. Powstała nienormalna sytuacja wymagająca naprawy. Dlatego musiał pojawić się Drugi Adam, czyli Jezus Chrystus. Miał On za zadanie wprowadzić nas z powrotem do tego „Ogrodu Eden”, abyśmy żyli razem z Ojcem Niebieskim. Niestety, Zbawiciel został odrzucony przez ówczesnych ludzi. Mógł tylko przez Swój duchowy akt zbawienia, czyli w formie odkupienia, otworzyć „Ogród Eden”, zwany przez Niego rajem.

 

Niestety, nasza Ziemia nadal pozostaje bez obecności Boga.

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?