Zrozumienie miejsca Boga według essenceizmu

big-bang_2c_Architekt

Essenceizm bardzo wyraźnie podkreśla obecność Boga w sferze poza czasem i przestrzenią. W przeciwieństwie do tego zwraca uwagę Jego nieobecność w czasoprzestrzeni, oczywiście tę bezpośrednią, a nie pośrednią. Chodzi oczywiście o Ziemię i cały wszechświat.

 

Głównym błędem religii monoteistycznych jest bezpośrednie wprowadzenie Boga do czasoprzestrzeni, co jest sprzeczne z Jego fundamentalnymi atrybutami. Bóg może istnieć tylko jako Byt absolutny, niczym nieograniczony, wolny od wszelkich barier i niepoddający się prawom czasoprzestrzeni.

 

Na początku XX wieku naukowcy wprowadzili pojęcie czasoprzestrzeni, tworząc warunki do ustanowienia warunków brzegowych do istnienia wszechświata. Albert Einstein i jego następcy zaprezentowali nam wszechświat jako rozszerzającą się strukturę, która miała swój początek. Wydzieliło to wyraźnie sferę czasoprzestrzeni od sfery istnienia poza czasem i przestrzenią. Według essenceizmu oddzieliło to jasno sferę stworzoną przez Boga, czyli wszechświat, od sfery, która jest Jego obecnością, czyli Jego „sferą” poza czasem i przestrzenią.

 

Czasoprzestrzeń jest stosunkowo łatwa do pojęcia przez ludzi, podczas gdy zrozumienie sfery poza czasem i przestrzenią przekracza nasze możliwości. To samo dotyczy Boga. Sposób Jego istnienia przekracza nasze możliwości, gdyż my funkcjonujemy i rozumujemy w warunkach ograniczonych przez czasoprzestrzeń.

 

W zrozumieniu naszej sytuacji może nam pomóc przykładowe porównanie do budynku mieszkalnego, który zbudował znany architekt. W tym budynku mieszkają ludzi, ale nie mieszka w nim sam architekt. Jest tylko pośrednio obecny w życiu mieszkańców poprzez swoją koncepcję twórczą oraz przez warunki strukturalne budynku, które można nazwać obecnością jego „ducha”. Działają tam bowiem stale skutki jego wizji. Tymczasem ten architekt nie jest w stanie kontrolować, w jaki sposób ludzie tam mieszkają. Ten budynek został bowiem oddany ludziom dla ich dalszego sposobu jego użytkowania. Teraz tym budynkiem zarządzą już ktoś inny. Architekt nie nadzoruje zatem życia mieszkańców, nie zagląda im do okien, nie ocenia sposobu ich życia, gdyż nie ma takich możliwości.

 

Równocześnie opisany powyżej architekt żyje gdzieś poza tym budynkiem w swojej przestrzeni życiowej.  W tym czasie jest w niczym nieograniczony w projektowaniu następnych podobnych budynków. Tak samo jest z Bogiem – Architektem wszechświata.

 

Być może kiedyś, gdy ludzie do tego dojrzeją i zaproszą do swego budynku jego architekta, aby lepiej zrozumieć jego dzieło działa i żyć już razem z nim. Być może kiedyś w przyszłości będziemy gościć tym „budynku”, czyli w naszym świecie, jego Architekta.

Tak według essenceizmu jest z nami i z Odwiecznym Architektem – Bogie.

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?