Czym nie jest essenceizm?

Essenceizm - czym nie jest

Essenceizm nie jest deizmem, gdyż Stwórca cały czas utrzymuje pośrednią więź z rozwijającym się wszechświatem fizycznym i z człowiekiem. System ten próbuje wykazać, że Bóg jako Ojciec Niebieski uczestniczy w narodzeniu się każdego człowieka. Można by to uznać jako Jego bezpośredni udział w nasz świat. Pośredniość polega na stałym pojawianiu się w historii ludzi starających się „zastąpić” bezpośrednie działanie Boga (np. proroków, świętych, a także Mesjasza). Głównym problemem różniącym essenceizm zarówno od deizmu jak i od teizmu jest Opatrzność Boża, która według essenceizmu jest działaniem praw i zasad mających doprowadzić człowieka do doskonałości. Tylko w przypadku takiego zrozumienia Opatrzności Bożej można się doszukiwać częściowego podobieństwa essenceizmu do deizmu, ale już nie do teizmu. Jednak według essenceizmu ograniczenie działania Boga w naszym świecie nie wynika z Jego koncepcji stwórczej, ale z powodu zaistnienia zła, jako zjawiska powstałego poza Nim i oddzielającego Go od aktywnego uczestnictwa w ludzkiej cywilizacji. Tymczasem aktywna obecność Boga wśród ludzi, domeną teizmu, czemu zaprzecza essenceizm. To znaczy, że w obecnym stanie naszego świata Opatrzność Boża ogranicza się do stwarzania mechanizmów uniemożliwiającym swobodne istnienie zła. To znaczy, że pobudza ludzką aktywność do działania na rzecz zbawienia. Tym niemniej ta Opatrzność istnieje od samego początku istnienia ludzkości, jest niezmienna, stale nakierowująca życie ludzkie na osiągnięcie celu stworzenia. Błędem deizmu jest nieużycie w pełni analizy rozumowej i doświadczeń naukowych, choć takie powinno być założenie deizmu. Dlatego nie dopracował on w istotny sposób pojęcia Boga, jego dzieła, pozycji człowieka wobec Stwórcy oraz faktu istnienia zła. Nie wykorzystał też skutków dzieła Jezusa Chrystusa, odcinając się od głębszej, logicznej analizy zjawiska zbawienia i objawienia.

 

Essenceizm nie jest teizmem, gdyż teizm nie uwzględnia wiary współdziałającej z osiągnieciami nauki i ogólnie z ludzkim intelektem. Teizm traktuje w sposób dogmatyczny niezdolność człowieka do poznania Boga. Na dodatek, na przekór teizmowi, essenceizm wykazuje, że Bóg nie zna zła i nie uczestniczy w sposób bezpośredni w życiu obecnego świata. Z essenceizmu wynika, że właściwie Bóg nie zna tego świata, nie obserwuje go, nie analizuje zdarzeń na Ziemi, gdyż nie jest Twórcą obecnej cywilizacji. Właśnie szczególnie w tych stwierdzeniach istnieje biegunowa różnica zrozumienia rzeczywistości między poglądami essenceizmu i teizmu. Według essenceizmu Bóg jakby czeka na „stacji końcowej” na rezultat działania Jego Opatrzności, która jest aktywnym wprowadzaniem Jego doskonałych praw i zasad, prowadzących do doskonałości ludzi i cały nasz świat.

 

Essenceizm nie jest panteizmem, gdyż prezentuje osobowego Boga pozostającego w sferze poza czasem i przestrzenią, o konkretnych fundamentalnych przymiotach, takich jak Inteligencja, Wola i Uczuciowość. . Z uwagi na nieoznaczone cechy czasoprzestrzeni nie jest On również samą tą sferą, gdyż może być określony konkretnymi pojęciami i wyobraźnią ludzką. Główne atrybuty Boga, czyli niezależność od niczego (absolut), doskonałość, wieczność, wszechobecność, wszechmoc i wszechwiedza, dają się opisać w sposób trafiający do naszej wyobraźni. Nie są więc nieoznaczoną sferą poza czasem i przestrzenią. Równocześnie Bóg nie jest czasoprzestrzenią, gdyż jest ona tylko przetworzeniem Jego Praenergii w formy fizyczne wszechświata, a więc nie jest Nim Samym.

 

Ogólnie essenceizm nie jest religią. Nie jest kultem. Nie tworzy żadnego wyznania, gdyż jest tylko drogą do zrozumienia obecnej rzeczywistości.

 

Essenceizm jest raczej przeciwieństwem klasycznego pojęcia religii, prezentując logiczne i naukowe podejście do zagadnień wiary.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?