Zaczynam od osobliwości

Osobliwosci i koniecznosci

Zrozumienie wielu spraw w naszej rzeczywistości wymaga nazwania ich po imieniu. W mojej sferze badań znajdują się pewne pojęcia, zjawiska, osoby itd., które nazwałem ogólnie osobliwościami. Używam tego słowa w bardzo szerokim zakresie, rozumiejąc je jako niezwykłość, wyjątkowość lub szczególność.

 

Do osobliwości zaliczam między innymi takie interesujące mnie pojęcia jak miłość, energia pierwoistna, nieskończoność, a także takie przymioty ewentualnie istniejącego Boga jak wszechmoc, wszechwiedza czy dobro. Te wszystkie pojęcia odpowiednio połączone mogą dać pewną wiedzę o istnieniu szeregu konieczności, takich jak właśnie jak Bóg, świat poza czasem i przestrzenią czy wieczna osoba duchowa człowieka.

 

Nie trudno się domyślić, że w tym rozumowaniu wykraczam poza klasyczną naukę, która nie ma odpowiednich narzędzi do badania wymienionych zjawisk.

Dlatego tworzę odrębny system badawczy zwany essenceizmem.

 

Wiemy na przykład, że miłość istnieje, ale nie potrafimy dowieść naukowo jej istnienia. To samo dotyczy nieskończoności. Wiemy, że ona istnieje i przyjmujemy to bez dowodu. To są zjawiska, z którymi żyjemy i które tworzą rzeczywistość inną niż fizyczna. Dopełniają one całokształtu życia ludzkości, będąc tak zwaną koniecznością niezbędną do zrozumienia wszystkich zjawisk, które nas otaczają.

 

Teraz do tej konieczności włączam Boga, czyli Byt Pierwoistny, albo inaczej Pierwszą Przyczynę. Bez tej Konieczności nie da się zrobić istnienia ludzkiej cywilizacji. Powstanie wszechświata, początek życia, czy pojawienie się człowieka, nie da się wytłumaczyć inaczej niż z uwzględnieniem koniecznej obecności Bytu Sprawczego. Ludzkość miała dotychczas wystarczająco dużo czasu, aby naukowo wyjaśnić te pojęcia, jednak tego nie zrobiła. Wszystko wskazuje na to, że przy użyciu klasycznej nauki nigdy tego nie dokona. Zrozumienie faktu, że człowiek jest bytem niemieszczącym się w definicjach fizyki, chemii czy biologii, powinno już od dawna dotrzeć do ludzkich mózgów. Również pojawienie się samego życia, a w szczególności istnienie kodu DNA nie mogło wyniknąć ze zjawiska ewolucji. Nawet jeśli stwierdzimy, że wszechświat rozpoczął swoje istnienie od Wielkiego Wybuchu, to dalej nie pozbędziemy się konieczności istnienia Pierwszej Przyczyny. Ta Konieczność, jak również inne konieczności, mogą być analizowane zupełnie poza religią. Poznajemy je bowiem za pomocą logicznego myślenia, ludzkiej wyobraźni i intuicji oraz z osobistego wyczucia rzeczywistości. Takie sposoby poznawania mają bardzo mało wspólnego z istniejącymi religiami, które raczej są dalekie od stosowania logiki i naukowej oceny zjawisk, zadawalając się tajemnicami i dogmatami.

 

Należy uświadomić sobie, że wiedza ludzka doszła już do momentu, że można jej użyć do zbliżenia się do sfery niemieszczącej się w naukowej czasoprzestrzeni, czyli do sfery poza czasem i przestrzenią. Dotychczas tę sferę nazywano światem duchowym albo tak zwanymi zaświatami, które to nazwy odsyłały nas gdzieś poza naszą rzeczywistość. Przyszedł czas, aby sfera poza czasem i przestrzenią stała się nam w pewnym stopniu bliższa. Jest tak dla tego, że jest to “dom” dla naszego Stwórcy, a także nasz przyszły dom w dosłownym tego słowa znaczeniu.

 

Tu właśnie zaczyna się moja przygoda ze stroną internetową „ISTOTA” i książką „Dotyk wieczności”.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

ISTOTA - ESSENCEISM – system badawczy dla określenia Pierwszej Przyczyny

To jest system logicznej analizy zjawisk poza czasem i przestrzenią. Utworzyłem go po to, aby, używając określeń naukowych, spróbować przybliżyć ludziom pojęcie Boga jako Pierwszej Przyczyny. Chciałbym również w ten sposób uświadomić ludziom wieczność w nich samych oraz dać szansę poznania świata duchowego. Pełne informacje znajdują się na: www.istota.net.

Uwaga! Oryginalna nazwa sytemu brzmi:  Essenceism (przez „s”), ale w na tej stronie będę stosował spolszczoną wersję tej nazwy, czyli:  Essenceizm (przez „z”). Przygotowywana jest angielska wersja tej strony - www.essenceism.com

 

 

 

 Essenceizm ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:                                          Kim jest Bóg? oraz na te, które jest mottem tej strony: Gdzie znajduje się Bóg?